Ekstraordinært årsmøte i Klemetsrud idrettsalg

Klemetsrud idrettslag innkaller til ekstraordinært årsmøte tirsdag 11. desember kl. 18.00 i Kiosken ved Mortensrud kunstgressbane (Lofsrudveien 14)

Hovedstyret har vedtar å innkalle til ekstraordinært årsmøte i idrettslaget tirsdag 11. desember kl. 18.00 med sikte på å redusere og forenkle medlemskapsordningen i KIL. Hovedstyret foreslår for medlemmene, gjennom et ekstraordinært årsmøte, å senke medlemsavgiften fra 450,- til 200,- kroner, samt fjerne rabattordningen for familiemedlemskap, som i dag er på 850,-. Dette vil gjøre det billigere for alle medlemmer, og forenkle arbeidet med å drive idrettslaget.

Hovedstyret vurderer dette som et viktig tiltak for å signalisere idrettslagets ønske om inkludering for alle uavhengig av økonomi. Videre vurderer hovedstyret det slik at de økonomiske strukturendringene idrettslaget har gått igjennom og vil gå igjennom, gir rom for dette. Innsparingene skal komme medlemmene til gode. 

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  3. Redusere medlemskontigenten
  • Forslag til vedtak: Klemetsrud idrettslag vedtar å endre medlemskontigenten til kr. 200,- per år, gjeldende fra 01.01.2019. I tillegg termineres rabattordningen; familiemedlemskap.

Alle medlemmer av idrettslaget har møte og stemmerett. Medlemskontigenten for 2018 må være betalt.

Fra Klemetsrud ILs lover:

§ 17 Ekstraordinært årsmøte

(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:

  • a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget.
  • b) Vedtak av styret i idrettslaget.
  • c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.
  • d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer.

Styret i idrettslaget har i styremøte 20. november 2018 vedtatt å kalle inn til ekstraordinært årsmøte med et forslag om å endre medlemskapsavgiften.

Samarbeidspartnere

 

 

 

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift